1989-ben leomlott a vasfüggöny és a berlini fal is a keleti blokk országaiban, így az akkori Csehszlovákiában is, megbuktak a kommunista diktatúrák és megkezdődhetett a tüntetők milliói által követelt demokratikus átmenet. Amikor november 17-ére, a csehszlovákiai tömegtüntetések kezdetére emlékezünk, akkor azt ünnepeljük, hogy sikerült kiharcolni a demokráciát, a szabad választásokat, a különböző szabadságjogokat (sajtószabadság, vallásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága stb.) az emberi és kisebbségi jogok betartatását és a jogállami kereteket. Olyan elvek és értékek ezek, amelyek Szlovákiában azóta is sorozatosan veszélybe kerültek. Tekintélyelvű vezetők próbálkoztak meg hatalmuk bebetonozásával, a demokrácia és a jogállam aláásásával és teremtettek kiközösített közép-európai fekete lyukat és korrupt maffiaállamot. Sokkoló, hogy ezt mennyien támogatták, mennyi csatlóst és szövetségest találtak. De egyben felemlő érzés, hogy mindkét rendszert szabad választásokon sikerült megbuktatni, és visszatérni a demokratikus, jogállami és európai útra. November üzenete tovább él, a harc tovább folytatódik és nem kérdés, hogy a Magyar Fórum melyik oldalon áll: tovább visszük, védjük és hirdetjük 1989 novemberének örökségét, őrizzük a szabadság lángját.

(Fénykép: TASR)