ujszo.com

“A parlamenten kívüli Magyar Fórum bírálja a belügyminisztérium közigazgatási reformtervezetét. Az elképzelést rossznak és elfogadhatatlannak tartja – jelentette ki Simon Zsolt, a párt elnöke.
„Egyrészt járásokat szüntetne meg, másrészt a megyei közigazgatás távolabb kerülne az emberektől. Nem foglalkozik a hatáskörökkel és egyáltalán nem reagál arra az igényre, hogy a polgármestereket jobban bevonják a régiófejlesztésbe” – hangsúlyozta Simon.

A Magyar Fórum elképzelése több történelmi megye működéséből indulna ki, járások nélkül. A megyék a járási hivatalok egyes jogköreit is gyakorolnák, a polgármesterek lennének a megyei képviselők, az általuk képviselt települések lélekszáma alapján, de polgármesterként nem kapnának külön jutalmazást a képviselői munkáért.

„Ehhez a változáshoz az új megyék anyagi helyzetét is erősíteni kellene, de végső soron a közpénzek megtakarítását jelentené, és hatékonyabb lenne a regionális különbségek felszámolása szempontjából” – tette hozzá Simon.

A belügyminisztérium által elkészített közigazgatási reformtervezet érintené a járási hivatalokat, az átruházott jogköröket, a helyi és regionális önkormányzatokat, valamint Pozsony és Kassa jogállását. A tárca márciusban egyeztetett az önkormányzatok szervezeteivel. Hangsúlyozta, hogy a reform továbbra is csak az előkészítő szakaszban van és ebben a kormányzati ciklusban nem kerül be a törvényalkotási folyamatba.

A tervezetet több párt és a Szlovákiai Városok Uniója is kritizálta már. Bár a reformot az unió is szükségesnek tartja, mert a jelenlegi helyzet nem kielégítő, de átfogó megoldást szorgalmaz, nem részmegoldásokat. Branislav Tréger, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) elnöke kijelentette, a reformhoz időre van szükség, és a tervezése során ki kell szűrni azokat a hibákat, amelyek a gyakorlatban gondokat okoznának, emellett ha tehetné, a közigazgatási reformot az önkormányzatokra bízná.”