A párt finanszírozása:

A párt megalapítása után az alapító tagok fejenként 200 € egyszeri, vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá a párt működéséhez.

A kampányidőszak kezdete előtti kölcsönök:

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška pôžičky Úrok Dátum uzavretia zmluvy Splatnosť pôžičky
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 5000 0% 27.9.2019 1.9.2020
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra 3000 0% 24.9.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 3000 0% 2.9.2019 1.9.2020
Ladislav Bindics Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo 2500 0% 23.7.2019 1.9.2020
Vojtech Molná 1.mája 150, 049 11 Plešivec 300 0% 18.7.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 2000 0% 16.7.2019 1.9.2020
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 1000 0% 28.6.2019 1.9.2020
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra 3000 0% 24.6.2019 1.9.2020
Tomáš Bojtoš Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš 2000 0% 18.6.2019 1.9.2020
František Sztruhár Krížna 163/13, 931 01 Šamorín 500 0% 17.6.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 3000 0% 17.6.2019 1.9.2020

A kampányidőszakban (2020 február 29-ét megelőző három hónapban) a Magyar Közösségi Összefogás transzparens számlájára a Magyar Fórum tagjai (illetve hozzátartozóik) által nyújtott kölcsönök:

Platca/Príjemca Dátum Suma Mena Správa pre prijímateľa
ING.ZSOLT SIMON 30.01.2020 16500 EUR PÔŽIČKA ZSOLT SIMON
Balázs Peter 24.01.2020 8000 EUR Pozicka 2
Erzsébet Janits 22.01.2020 25000 EUR PÔŽIČKA
Karol Bugár 21.01.2020 1500 EUR Karol Bugar pozicka MKO
Csefo Ladislav 08.01.2020 1600 EUR pôžička Ing. Ladislav Csefo
BOLLOVA BEATA 07.01.2020 300 EUR dar na osobnu kampan facebook
BOLLOVA BEATA 07.01.2020 100 EUR dar
Tichomír Szolárd 31.12.2020 1200 EUR PÔŽIČKA TICHOMIR SZOLÁRD
László Zoltán 31.12.2020 1500 EUR Pôžička Zoltán László
EVA CSURKÓ 30.12.2020 1200 EUR Pôžička Csurkó Eva
Bugár Viktor, JUDr. 30.12.2020 1000 EUR Bugar Viktor
Janitsová Eszter 27.12.2019 1500 EUR Pozicka Janits Eszter
Daniel MIKLÓŠ 27.12.2019 45000 EUR 15442023
Miroslava Báthoryová 27.12.2019 1000 EUR Pozicka Miroslava Bathoryova
Attila Baki 23.12.2019 1500 EUR Attila Baki, PhD.
Alžbeta Janitsová 23.12.2019 20000 EUR PÔŽIČKA JANITS ERZSÉBET
Ing. Tomáš Bojtoš 23.12.2019 13500 EUR PÔŽIČKA PODLA ZMLUVY ZO 20.12.2019
Balázs Peter 20.12.2019 2000 EUR Ing. Peter Balazs
Gál Zsolt 20.12.2019 3000 EUR pôžička Mgr.Zsolt Gál Ph.D.
František Sztruhár 20.12.2019 1500 EUR Pozicka – Sztruhar Frantisek, volby 29.2.2020, MF
Tárnok Magdaléna Mgr. 20.12.2019 2000 EUR Tárnok Magdaléna, Magyar Fórum
Attila Mikolai 20.12.2019 1500 EUR pozicka – Attila Mikolai
László Bindics 17.12.2019 20000 EUR POZICKA LASZLO BINDICS
ING.ZSOLT SIMON 16.12.2019 26000 EUR POZICKA ZLOT SIMON
ZSOLT SIMON PADAROVCE 81 26.11.2019 4000 EUR “Ref.banky platiteľa: 1021801911|Banka platiteľa: OTPVSKBX |EUR4000| EUR4000,00| Popl.zahr.banky: 0,|Poplatok: SHA|POZICKA ZSOLT SIMON

Evidencia finančných prostriedkov zverejňovaná na základe zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Pôžičky

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška Úrok Dátum uzavretia Splatnosť Uzavretie dodatku Splatnosť v zmysle dodatku
Zsolt Simon Padarovce 81
980 23
5000 0% 27.9.2019 1.9.2020 14.8.2020 31.12.2020

Ajándék

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška daru v € Dátum uzavretia zmluvy Typ príjmu Predmet
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 5000 23.12.2022 Peňažný dar
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 100 22.12.2022 Nepeňažný dar Odpustenie nájomného
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 200 2.6.2022 Peňažný dar
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 100 2.6.2022 Peňažný dar
Sztruhár František Krížna 163/13, 931 01 Šamorín 100 31.5.2022 Peňažný dar
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 400 26.5.2021 Peňažný dar
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 5149,46 8.11.2021 Iné bezodplatné plnenie Odpustenie pôžičky
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 118,85 8.11.2021 Iné bezodplatné plnenie Odpustenie úroku
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 100 22.12.2021 Peňažný dar
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 100 23.12.2021 Peňažný dar
Tomáš Bojtoš Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš 100 23.12.2021 Peňažný dar
Spolu 5968,31
Evidencia darov – rok 2023 zverejňovaná na základe § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
Pripísané sumy na transparentný účet s titulom pôžička, ktoré boli poskytnuté a vynaložené na kampaň NRSR 2023 na základe Zmluvy o pôžičke, politická strana považuje za dar v zmysle článku II, bod č. 1 a)  už spomínanej Zmluvy – ” Zmluvné strany sa dohodli, že ak dlžník získa vo voľbách do NRSR volebný výsledok do 3%, tak veriteľ sa vzdáva nároku na vrátenie pôžičky.”
Druh Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška pôžičky/Daru Dátum uzavretia zmluvy Splatnosť pôžičky
Zmluva o pôžičke-Dar Zsolt Simon, Ing. 98023 Padarovce 81                 40 000,00 € 11.5.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Zsolt Simon, Ing. 98023 Padarovce 81                 35 000,00 € 19.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Vladimír Račko, Mgr. 06783 Hažín nad Cirochou 216,                   2 000,00 € 21.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Erika Várošová, Ing. 98023 Padarovce 82                      500,00 € 22.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Marián Bőlcs Dolná ulica 997/8 B, 93101 Šamorín                   2 000,00 € 23.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Michal Kapusta, Mgr. Králická 227/118, 97634 Králiky                      500,00 € 28.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Magdaléna Mitánek Družobná 25394/10, 82106 Bratislava                   2 000,00 € 28.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Magdaléna Mitánek Družobná 25394/10, 82106 Bratislava                   1 000,00 € 28.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Gabriela Radičová, Ing.,Mgr. Javorová 1635/5, 97901 Rimavská Sobota                   1 000,00 € 30.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Miroslav Mikeľ, Ing. 09431 Ďurdoš 11                   1 000,00 € 30.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Ingrid Lukáčová, Mgr. Rovníková 1456/2, 04012 Košice nad Jazerom                   2 000,00 € 30.6.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Pavel Macko, Ing., CSc. Zelená 964/17, 90042 Dunajská Lužná                   8 000,00 € 4.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar László Bindics Pažitná 484/20, 93005 Gabčíkovo                   5 000,00 € 11.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Eva Polerecká, JUDr. Nám. P.O.Hviezdoslava 1, 94001 Nové Zámky                 20 000,00 € 11.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Richard Rajkovics Ružový háj 1375/22, 92901 Dunajská Streda                   1 000,00 € 11.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Stanislava Bytčánek, Ing. Jána Kalinčiaka 93/16, 01001 Žilina                 35 000,00 € 14.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Zsolt Gál Športová 161/10, 93002 Orechová Potôň                   2 000,00 € 18.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Róbert Zsíros Eötvösa 2817/59, 94505 Komárno                   1 000,00 € 18.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Jozef Rajtár Tomašíkova 50/C, 83104 Bratislava                   2 000,00 € 18.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Erika Szelle, Ing. Maloblahovská 5210/16, 92901 Dunajská Streda                   3 000,00 € 19.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Attila Mikolai, Mgr. Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno                   1 000,00 € 19.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Tomáš Bojtoš, Ing., Ľ.Štúra 558/10, 99001 Veľký Krtíš                   5 000,00 € 27.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Stanislav Rajnoha, Mgr. M.Čulena 5, 97411 Banská Bystrica                 10 000,00 € 28.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Norbert Krušinský Jókaiho 10, 04501 Moldava nad Bodvou                   1 500,00 € 28.7.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Stanislav Bytčánek Jána Kalinčiaka 93/16, 01001 Žilina                 25 000,00 € 15.8.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Stanislav Saniga Lackova 571/3, 84104 Bratislava                      400,00 € 25.8.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Pavel Macko, Ing., CSc. Zelená 964/17, 90042 Dunajská Lužná                   8 000,00 € 5.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Ivan Lobotka 90301 Hrubý Šúr 184                   2 000,00 € 5.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Zsolt Simon, Ing. 98023 Padarovce 81                 20 000,00 € 5.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Erika Szelle, Ing. Maloblahovská 5210/16, 92901 Dunajská Streda                   1 000,00 € 5.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Attila Mikolai, Mgr. Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno                      200,00 € 8.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Robert Zsíros Eötvösa 2817/59, 94505 Komárno                      200,00 € 11.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Ján Hodermarský, Ing. SNP 263/23, 91601 Stará Turá                   5 000,00 € 19.9.2023 31.12.2023
Zmluva o pôžičke-Dar Zsolt Simon, Ing. 98023 Padarovce 81                   5 000,00 € 22.9.2023 31.12.2023
Darovacia zmluva ODS – Občianski demokrati Slovenska Bakošova 2100/26, 84103 Bratislava IČO: 42330254                   4 250,00 € 3.7.2023
Darovacia zmluva ODS – Občianski demokrati Slovenska Bakošova 2100/26, 84103 Bratislava IČO: 42330254                   1 000,00 € 25.7.2023
Darovacia zmluva Ing. Jaroslav Hrehor 044 47 Boliarov 8                      500,00 € 2.8.2023
Darovacia zmluva Ing. Jaroslav Petö Muškátová 34, 04011 Košice                      300,00 € 1.8.2023
Darovacia zmluva Jozef Rybár Jána Smreka 22, 84108 Bratislava                      500,00 € 21.8.2023
Darovacia zmluva Ing. Rastislav Lacko Dneperská 1402/2, 04012 Košice                      300,00 € 1.8.2023
Dar Martin Drahomirecky Pod Vinicou 49, 010 04 Levoča                      100,00 € 21.9.2023
Dar Ivo Thomka Narcisová 7261/5, 917 01 Trnava                      100,00 € 21.9.2023
Dar Pavol Polko Bystrická cesta 1927/76, Ružomberok, 034 01                        50,00 € 22.9.2023
Dar Ivan Lobotka 90301 Hrubý Šúr 184                        30,00 € 22.9.2023
Dar Jaroslav Valo Gaštanova 3560/2a, Kežmarok, 060 01                        20,00 € 22.9.2023
Dar Jozef Valentovič Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava                        60,00 € 22.9.2023
Dar Mojmír Németh Na Karasiny 250/67, 97101 Prievidza                      100,00 € 22.9.2023
Dar Michal Kováč Leškova 3007/9, Bratislava, 81101                        30,00 € 25.9.2023
Dar Stanislav Saniga Lackova 571/3, 84104 Bratislava                      100,00 € 25.9.2023
Dar Radoslav Juríček Hlavná ulica 143/2, 903 01 Hurbanova Ves                        30,00 € 25.9.2023
Dar Ján Hajdu Malacká cesta 31, 902 01 Pezinok                        50,00 € 25.9.2023
Dar Zuzana Kotrus Rákociová Tekovská cesta 115/27, 935 21 Tlmače                      150,00 € 25.9.2023
Dar Ing. Jaroslav Petö Muškátová 34, 04011 Košice                      100,00 € 25.9.2023
Dar Robert Boros Štefánikova 88A, Michalovce, 070 01                        30,00 € 25.9.2023
Dar Ladislav Kiss Hrubý Šúr 84, 903 01                      100,00 € 25.9.2023
Dar Rastislav Lacko Dneperská 1402/2, 04012 Košice                        75,00 € 26.9.2023
256 275,00 €