“A földreform méreteiben az egyik legnagyobb reformintézkedés. Minden falut és várost, valamint több mint 2 millió polgárt érint közvetlenül.”

 

Simon Zsolt a Magyar Fórum elnöke nyilatkozata szerint: 

“A Magyar Fórum 10 éves időtávban megvalósítandó földreformot javasol, ami átalakítaná a használati- és tulajdonjogot és eltávolítaná a parcellák felaprózottságát.

 

 Javasoljuk:

  1. cca. 850 millió euró elkülönítését a telekjogi rendezésekre (egy kataszter átlagnagysága kb. 1000 ha, hektáronként az átlagköltség a szlovák földművelési tárca árjegyzéke szerint 2017-ből 270 000 €.)

 

Költségcsökkentést javaslunk – légi felvételek segítségével.

Nem szükséges helyben fizikailag kijelölni minden tulajdonos parcelláját, csak a használat szerint.

Nem szükséges azonnal elkészíteni a tervdokumentációt például azokra a földutakra, amelyek nem kerülnek azonnal megépítésre.

A telkek egyesítése először papíron legyen megvalósítva.

  1. A jelenlegi földbérlőket motiváljuk, hogy a földegyesítés aktív kezdeményezői legyenek, mégpedig azzal, hogy a bérleti szerződések a telekegyesítéseknek a Kataszteri Hivatalba való bejegyzése után is érvényben maradnak, és csak aktualizálják őket az új telekviszonyok szerint (például a jelenlegi 50 szétaprózott telek helyet 3 egyesített telket fognak bérelni ugyanattól a tulajdonostól).

 

  1. Ahol a telekjogi rendezés végbement, ott nem engedélyezni a parcellák további felaprózását és albérleti szerződések megkötését. A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) a valós állapot után fizeti ki az agrártámogatásokat. (Elhárulnak a dotációk körüli problémák.)

 

  1. A Polgári Törvénykönyv örökösödésre vonatkozó részének megváltoztatása úgy, hogy megakadályozzák a telekjogi rendezés utáni parcellaaprózást.

 

  1. Lehetővé tenni a közbirtokosságok felosztását ott, ahol azok nem működnek. A közbirtokosságok és úrbérességek helyzetének megoldásához, szükséges a még az 1898-ból származó szabályozás átalakytása. Számos közbirtokosság az érvényes jogszabályok szerint regisztrálva sincs, mert a szétaprózott telekviszonyok miatt ez kivitelezhetetlen volt.

 

  1. Az állam biztosítja a törvény végrehajthatóságát a földtulajdon területén, valamint ennek a természeti kincsnek a hatékony felhasználását; lehet, hogy ez nehezen hihető, de jelenleg az állam erre a gyakorlatban sokszor nem képes!

 

  1. A reform segít a még a szocializmus idejéből visszamaradt, az állami infrastruktúra építése során keletkezett hiányosságok felszámolásában is, hiszen máig vannak az állam részéről tulajdonosaiktól fel nem vásárolt rendezetlen parcellák. A telekjogi rendezés keretében ez is megoldhatóvá válik.

 

Ez a földreform alapja.

A reform kedvezne a földtulajdonosoknak, mert növelné a vagyonuk értékét, és hatékonyabban élhetnének az alkotmány által garantált tulajdonjogaikkal. A földek birtoklása, bérbe adása és a támogatások kifizetése jóval egyszerűbb és átláthatóbb lenne. E nélkül, ha maradnak az átláthatatlan és bonyolult tulajdoni és bérleti viszonyok, az ország és különösen az agrárium fejlődése nehezen elképzelhető.

Ilyen földreformra égetően szükség lenne.”

A teljes cikk megtalálható ITT…