ujszo.com

Bindics László

Lesújtó eredményt hozott a 2021-es népszámlálás eredménye Bős városára.

Míg 2011-ben 5311 lakosa volt a városnak, addig 2021-re az összlakosság száma 5232-re fogyatkozott. Fejlődés és gyarapodás helyett csökkent az itt élő emberek száma. A magát magyarnak vallók száma nagy mértékben mérséklődött. Míg 10 éve 4711 fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ez 2021-re 4217 apadt.

494(!) magyar nemzetiségű emberrel él kevesebb napjainkban a városban, mint 10 éve.

Ez óriási szám! Több mint 10%-os hanyatlás. Hová lettek Bős magyarjai? Ezzel szemben a szlovákok száma nőtt: 580-ról 727-re, vagyis 147 fővel. A keresztényeknél még lesújtóbb a helyzet. Míg 2011-ben 4810 polgár vallotta magát keresztény vallásúnak, ez napjainkra 3961-re redukálódott.

Ez 849(!) keresztény „eltűnését” jelenti.

Mindkét esetben a számbeli csökkenés felér egy Bős melletti kisebb település teljes lakosságszámával. Ezek a pozitívnak nem nevezhető adatok egy rossz bizonyítványt állítanak ki.

Nem csak szavakban és gesztusokban kell tenni Bős városában a lakosok fejlődéséért, hanem tettekben is. Nem szabad hagyni, hogy a városban élő emberek, keresztények és magyarok száma gyarapodás helyett, tovább zsugorodjon.”