.ujszo

A Magyar Fórum elnöke, Simon Zsolt ma beadvánnyal fordult Szlovákia emberi jogi biztosához, melyben kérik, hogy a Besztercebányai megyében a középiskolai férőhelyek elosztásánál felmerült, az anyanyelven való (tovább)tanulás alkotmányos jogot sértő sokéves gyakorlatot vizsgálják felül. Ugyanis míg a megyében a magyar lakosság számaránya meghaladja a tíz százalékot (2011, 10,23%), addig a középiskolai férőhelyek esetében a megye illetékesei csak 5,82%-ot biztosítanak a magyar nyelven továbbtanulni kívánó fiatalok számára. Ennek a ténynek köszönhetően a magyar alapiskolát befejező tanulók közel 50%-a (ami megközelítőleg évi 500 diákot jelent) végzi „pályafutását” mindenféle szakmai végzettség nélkül a munkaügyi hivatalokban, miközben a megye területén a magyar alapiskolákba iratkozó gyerekek (össz)száma meghaladja a népszámlálási adatot (14 és 16% között mozgott az utóbbi években.) Nyilvánvalóan mindannyiunk érdeke az lenne, hogy a munkaerőpiac szempontjából használhatatlan emberek helyett szakembereket neveljünk. Érdekes módon ugyanez a probléma sem a Nyitrai, sem pedig a Nagyszombati megyében nem forog fenn.

Ezt a fajta diszkriminációt célzott munkának tekintjük, amivel a megye inkább a munkaügyi hivatalok felé tereli a magyar ajkú fiatalokat, mintsem szakmunkát adna a kezükbe.

Elszomorító, hogy a megye magyar képviselői, miközben tudtak róla, ezidáig nem gondolkodtak a probléma szisztematikus megoldásán, és hagyták, hogy magyar ajkú tanulók százai kerüljenek kényszerpályára.