ujszo.com

A kassai, valamint a besztercebányai megyében 115 tanuló számára nincs biztosítva az anyanyelvükön való művelődés alkotmányos joga a 2021/22-es tanévben. Amint az a www.svs.edu.sk weboldal adataiból kiderült, ezen megyék önkormányzata alacsonyabb létszámban határozta meg a betölthető középiskolai férőhelyeket a következő tanévre, mint a felvételre jelentkezők tényleges száma.

A kötelező iskolalátogatás ideje alatt (azaz a betöltött 16. életévig) az anyanyelven való művelődés jogát a szlovák alkotmány biztosítja. Ezen joguk nincs biztosítva a két említett megye tanulóinak.
Kassa megyében 63 tanuló nem tud magyar nyelven tanulni a következő tanévtől, mert a megítélt férőhelyek száma nem elegendő (291 középiskolai férőhelyet ítélt meg a megyei önkormányzat, miközben a jelentkezők száma 354.) A magyar kisebbség aránya az adott megyében 9,44 %, de a megye által biztosított középiskolai férőhelyek száma a következő tanév első évfolyamába csupán 4,68 %.

Hasonlóan a kassai helyzethez, a besztercebányai megyében 52 diákkal több a magyar középiskolákba jelentkezők száma (328 a jelentkező, de a megyei önkormányzat csupán 276 férőhelyet ítélt meg.) A besztercebányai régióban a magyar nemzetiségűek aránya 10,2%, a középiskolai férőhelyek száma a következő tanév első évfolyamába viszont csak 5,82 %.

A megyék (mind a kassai, mind a besztercebányai) teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a Szlovák Köztársaság alkotmányának 34. cikkelyét (2/a), mely arról rendelkezik, hogy „a nemzeti kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz tartozó állampolgároknak törvényben meghatározott módon és feltételek mellett az államnyelv elsajátításához való jog mellett, biztosítva van a saját anyanyelvükön való művelődés joga.“

A helyzet megoldásának érdekében a Magyar Fórum már kezdeményezett egy találkozót Rastislav Trnka megyei elnökkel Kassán, 2021. március 10-én 11,00 órakor. Fontos lenne még a középiskolai felvételik előtt megtalálni a megoldást, különben fennáll a veszélye annak, hogy a diákok nem tudnak majd anyanyelvükön tanulni. A diákok megyéken kívüli utazása is komoly gondot okoz a jelenlegi járványhelyzetben.
Ugyanígy mindent elkövetünk, hogy Ján Lutnerrel, Besztercebánya megye elnökével is találkozzunk, és ott is megtaláljuk a helyzet megoldásához vezető észszerű utat.

Teljes cikk ITT